ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-03-16-15:47:37 โดย : กัลยา

กลุ่มสัมมาชีพ (ปูนปั้นลายไม้) ม.12 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้มีโอกาสออกข่าวประชาสัมพันธ์ ทางโทรทัซน์ช่อง 5 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้มาถ่ายทำรายกงานสัมมาชีพชุมชน บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน "การทำปุนปั้นลายไม้" ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (สวท.อุตรดิตถ์ FM96.75 MHz) อ่านต่อ..

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา