ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-09-10:08:31 โดย : นางวนิดา มัฆวิมาลย์

สพอ.เมืองอุดรธานี ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพบ้านหนองน้ำเค็ม

วันที่  8  มิถุนายน  2560  เวลา  09.00 น. นางวนิดา  มัฆวิมาลย์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของครัวเรือนสัมมาชีพบ้านหนองน้ำเค์็ม  หมู่ที่ 8  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเมือง อุดรธานี  มีการผลิดปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ในด้านการเกษตรของสมาชิก  

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดอุดรธานี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา