ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-08-23-16:08:36 โดย : นางวรรณทิชา มีทรัพย์มั่น

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพบ้านสุขสำราญ

นางแสงตะวัน แก้วอำไพ พัฒนาการอำเภอนากลาง มอบหมายให้นางวรรณทิชา มีทรัพย์มั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน (กลุ่มจักสาน) บ้านสุขสำราญ ม.16 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 042316728
Email : cddnongbualamphu@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

เกี่ยวกับเรา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔