ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-03-30-13:54:22 โดย : นางสาววารี ทับทองหลาง

ติดตามกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงนกสวยงาม ตำบลบ้าไร่ อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 28 มีนานคม 2560 นางสาววารี ทับทองหลาง พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง พร้อมด้วยนางสาวจิตตรา  อินทรปานนท์ พัฒนากรผุู้่ประสานงานตำบลบ้านไร่  ได้ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงนกสวยงาม บ้านไร่ใต้ หมุ่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่ดำเนินกาารตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน  ปัจจุบันมีสมาชิกเลี้ยงนก(หงษ์หยก)นกสวยงาม จำนวน 20 ราย มีนกจำนวน 491 คุ่ ซึ่งมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน  ร

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสุโขทัย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา