ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-07-23-00:29:44 โดย : นางสาวการัณยภาส ดอกไม้

ติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ

นางศศิธร  ฤทธิพร พัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมสนับสนุนการดำเนินงานหมู๋บ้านสัมมาชีพระดับอำเภอ ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ , ๕ ตำบลหนองบ่อ  หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สนับสนุนการตั้งกลุ่มอาชีพ 

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา