ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

อาชีพทำทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ สัมมาชีพหมู่ 5 บ้านหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ 5  บ้านหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สาธิตการทำทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ เพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการผลิตขนมพื้นบ้านชนิดนี้ไว้รับประทานเอง และจำหน่ายในหมู่บ้าน รวมถึงสร้างเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา