ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

สัมมาชีพชุมชน บ้านหนองแข้

กิจกรรมหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองแข้  หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ 

1.กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

2.กิจกรรมสวนครัวชุมชน

3.กิจกรรมทอผ้าไหม

4.กิจกรรมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสกลนคร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา