ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-09-12-16:03:54 โดย : อวยพร ยาปะนะ

วิถีชุมชนกะเหรี่ยง "ทอผ้าใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้"

นางอวยพร ยาปะนะ  พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง  เยี่ยมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน วิถีชุมชนกะเหรี่ยง ทอผ้ากี่เอวใช้ในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลำพูน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา