ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

ติดตามสัมมาชีพชุมชนการเลี้ยงไก่ไข่ ของครอบครัวนางจันทร์สม การไว บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแม่สุก

นายนิยม  ไชยสุรินทร์ พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม  มอบหมายให้ นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายธนศิลป์ น่าชม ผู้นำปราชญ์ชุมชน ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาชีพเสริมและลดรายจ่ายของครอบครัวนางจันทร์สม การไว บ้านเลขที่ 165   หมู่ที่  6  บ้านใหม่สามัคคี &n

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลำปาง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 054-265055
Email : cddlampang@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวิชราวุฒิดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศั

เกี่ยวกับเรา

-