ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-05-04-09:13:02 โดย : สพอ.เมืองร้อยเอ็ด

คณะติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่่ 3 พฤษภาคม 2560 นายชำนาญ สมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน โดยนางบุปผา เกิดรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และนางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สพจ.ร้อยเอ็ด ณ บ้านคานหัก หมู๋ 11 ตำบลสีแก้ว และบ้านเขวาเหล่า หมู่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 0-4351-126-0
Email : cdroied@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ช้ัน 2 อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เกี่ยวกับเรา