ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

หมู่บ้านสัมมาชีพอำเภอโพธาราม ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ

บ้านสัมมาชีพ บ้านตรอกยาง หมู่ที่ 2 ตำบลชำแระ และบ้านเขาพระ หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน  อำเภอโพธาราม ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ  "ชม ชิม ช๊อป OTOP ราชบุรี ของดีห้ามพลาด" จัดระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ณ ริมเขื่อนรัฐประชา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดราชบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 032-337103
Email : cddratchaburi268@gmail.com
ที่อยู่ : อาคารศาลากลางจังหวัดชั้น 3 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

เกี่ยวกับเรา