ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมครัวเรือนปราชญ์สัมมาชีพชุมชน

นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมครัวเรือน นางประไพพรรณ  พรหมทอง  ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน บ้านในไร่  ม.2  ตำบลบางพระหนือ  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดูกิจกรรมการทำปลาเค็มฝังทรายไร้แดด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้คุณภาพ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดระนอง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 077 800136
Email : cddranong1@gmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง