ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร เชิญหมู่บ้านสัมมาชีพมาจำหน่ายสินค้า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร จัดตลาดประชารัฐ เชิญหมู่บ้านสัมมาชีพ นำสินค้ามาจำหน่าย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร มีผู้ประกอบการนำสินค้า มาจำหน่าย จากทุกตำบล

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดยโสธร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 045-712664 ,เบอร์โทรสาร 045-714961
Email : cddyasothon@hotmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร (Yasothon Provincial Community Development Office)

สัมมาชีพชุมชนจังหวัดยโสธร ดำเนินการตามแนวทาง "สัมมาชีพชุมชน" ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น