ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-03-23-07:52:52 โดย : พิพัฒน์. จันทมณีสมบูรณ์

แม่ฮ่องสอน เดินหน้า แก้ปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์. ทาสม พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,ผู้นำ อช. ร่วมกับเกษตรจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/ประมงจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด ดำเนินโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพแก้จน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 ในการแก้

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา