ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-03-25-13:18:40 โดย : นางบุผา ปัญญา

ตลาดนัดสัมมาชีพ

 23 มีนาคม 2560 ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ อำเภอดอนตาลจัดตลาดนัดสัมมาชีพ บูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) 

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา