ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง

ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง  สามารถนำไปใช้โดยการที่เรานำไปใส่ของเมื่อเราไปตลาดหรือใส่ของไปทำบุญที่วัด มีหลากหลายลวดลาย และขนาดตามความต้องการ 

สนใจติดต่อได้ที่  นางมลฐกานต์  วงษ์ทอง  ประธานกลุ่มตะกร้าจากเชือกฟาง บ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ขอดอน  โทร.๐๘๙-๗๐๔๓๗๖๗

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา