ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-10-05-11:36:43 โดย : นางวันดี หนูน้อย

ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนอำเภอท้ายเหมือง

กลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนของอำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  ร่วมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานประเพณีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา  ประจำปี 2560  ตั้งแต่วันที่  1 - 10  มีนาคม  2560  ณ  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพังงา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา