ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-05-31-15:39:33 โดย : นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง

ติดตามกลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล

31 พฤษภาคม 2560 นางภทรชนก อรรถานิธี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบาล ติดตามกลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง  อำเภอบางบาล

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา