ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-03-28-19:42:50 โดย : นายสาโรช แก้วคง

โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล ด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 28 มีนาคม 2560 นางวรรณธนา ไฝสีดำ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยมีตัวแทนผู้นำสัมมาชีพ จาก 12 อำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัด จาก สพจ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสร

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดปัตตานี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 0-7333-6334 FAX : 0-7334-9328
Email : it.cddpattani@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ชั้น2 อาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับเรา