ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-09-28-09:56:33 โดย : นายธีรศักดิ์ จำปาทอง รายงาน

ไม้ล้อม ไม้เศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ นานาชนิดเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  มีพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ให้เจริญเติบโต จากนั้นจะทำการล้อมไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมานาน และทำการขุดขึ้นมา เพื่อเตรียมจำหน่าย  แหล่งไม้ล้อมที่จำหน่ายเป็นจำนวนมากจะอยู่ที่ถนนสุวรรณศร ในช่วงตำบลดงบัง-ดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ตลอดสองข้างทางจะเขียวชะอุ่ม ร่มรื่นไปด้วยตน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 037-454013
Email : cditprachin@gmail.com
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

เกี่ยวกับเรา