ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-07-17-15:14:12 โดย : วาสนา บุญจันทรานุรักษ์

ตลาดนัดสัมมาชีพ ตลาดสีเขียว

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านนาล้อม  ตำบลเขาล้าน  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมตลาดนัดสีเขียว  ณ  โรงพยาบาลอำเภอทับสะแก  ทุกวันพุธ  พบกับสินค้าหลากหลาย
และเป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ที่หลากหลาย เช่น ผักปลอดสารพิษ  ไข่ไก่  กล้วยน้ำว้า  กล้วยหอม  พริก  ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด  ฯลฯ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา