ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-04-12-09:15:40 โดย : นายพัฒนา กรไธสง

สูตรเด็ด!!! เลี้ยงเห็ด สัมมาชีพชุมชน

ปราชญ์ สัมมาชีพอำเภอพุทไธสง สาธิตการทำฟาร์มเห็ด ...สูตรเด็ดง่ายๆ...ตามวิถีชาวบ้าน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา