ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนนทบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา