ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

เห็ดฟางสร้างอาชีพสร้างรายได้

จังหวัดนครราชสีมา นางสาวเพ็ญศรี  จุมพล พัฒนาการอำเภอแก้งสนามนาง และนางอาภาพิมล บุญคำมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในการเพาะเห็ดฟางเป็นการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนสัมมาชีพ และขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่นๆ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา