ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

คัดเลือกสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับโซน(โซนเหนือ) @อำเภอนาทม

18 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. น.ส. จันทวรรณ อินทรไชย พอ.นาทม พร้อมด้วย จนท.พช.ให้การต้อนรับ นายบุญปลื้ม แก้วประเสริฐ พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับโซน(โซนเหนือ) โดยมีนายสมคิด สุดใจ ประธานชมรมผู้นำอช.อ.นาทม ร่วมคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างอำเภอนาทม นางรำแพน โมธรรม บ้านเลขที่ 69 ม.6 บ้านนาดี ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครพนม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 042511525
Email : nakhonphanom1@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนค

เกี่ยวกับเรา