ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-07-25-14:48:58 โดย : นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส

พัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรีร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอนครชัยศรี ลงติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพในพื้นที่เป้าหมาย

นายสุรชาติ แก้วทองประคำ พอ.นครชัยศรี พร้อมด้วยทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอนครชัยศรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพในพื้นที่เป้าหมาย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลสัมปทวน ตำบลลานตากฟ้า ตำบลแหลมบัว ตำบลศรีมหาโพธิ์ และตำบลวัดละมุด เขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครปฐม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา