ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-05-25-10:26:42 โดย : นายสำเริง เกษาชาติ

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 14   ต.โพธิ์แทน  อ.องครักษ์  จ.นครนายก

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครนายก
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา