ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-07-22-13:02:31 โดย : NF

เศรษฐกิจชุมชนคนสัมมาชีพ1

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สัมมาชีพชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในเครือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นำผลิตภัณฑ์ร่วมโชว์และจำหน่ายในงานโครงการ “สนับสนุนแหล่งเงินทุน SMEs จังหวัดตราด” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดตราด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 0 3951 1221, 0 3951 2582
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา