ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-08-26-22:06:23 โดย : นายปิติพงศ์ บุญชัย

เทคนิคการแปรรูปกล้วยน้ำว้า(กล้วยอบกรอบ)

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเชียงราย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : (+66) 5317 7350
Email : cddreport@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"