ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2018-01-16-10:30:10 โดย : อรพินท์ หนูพันขาว

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

วันที่ 15 ม.ค. 2561 สำนักง่านพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านบ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.สลุย ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้ง ณ บ้านร้านตัดผม หมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดชุมพร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา