ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-06-10:00:53 โดย : นิพนธ์ พิชญานุพงศ์

ติดตาม / สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัว ของครัวเรือนสัมมาชีพ

26 พค60 เวลา 10.00 น.ได้ออกติดตามและสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านโป่งนคร ม.17 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 044811578
Email : cddchaiyaphum@gmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ

เกี่ยวกับเรา