ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-09-30-17:25:52 โดย : สพอ.เมืองชลบุรี

น้ำสมุนไพร @เมืองชลบุรี

น้ำดื่มสมุนไพร เช่น น้ำฟาง น้ำอัญชัน น้ำมะตูม น้ำอัญชันปสมมะนาว

ราคาขวดละ 10 บาท(ส่ง ขวดละ 8 บาท)

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดชลบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา