ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

แปดริ้ว: สัมมาชีพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว "ล่องเรือคายัค คลองสียัต"

เมือเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะกียบ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ ร่วมจัดกิจกรรมทำฝายมีชีวิต ต่อชีวิตคลองสียัต โดยมีนายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานฯ ในงานมีกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต การปลูกทุ่งทานตะวัน การทำฝายมีชีวิต

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 038-511239
Email : cdpadrew@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด ถ. เรืองวุฒิ ต. หน้าเมือง อ. เมืองฯ จ. ฉะเชิงเทร

เกี่ยวกับเรา