ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-28-12:32:48 โดย : นายทองพูน ทองนาค

การปลูกผักปลอดสารบ้านดง

บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ชึ่งครัวเรือนเป้าหมายเลือกการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสาร ซึ่งเปนการต่อยอดที่ครัวเรือนเป้าหมายได้ทำอยู่แล้ว เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเปนอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนสัมมาชีพ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดขอนแก่น
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 043246678
Email : khonkaencdd@hotmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น 40000

เกี่ยวกับเรา