เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกระบี่
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 075611066
Email : cddkrabi@gmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

เกี่ยวกับเรา