ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

ผู้เข้าอบรม“โครงการอบรมสัมนาสภานักเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา” ศึกษาดูงานฐานสัมมาชีพ

ศพช.นศ.::  วันที่  14  มีนาคม 2560  นายชัยวุฒิ  ครุฑมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และคณะวิทยากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำนักเรียนผู้เข้าอบรม“โครงการอบรมสัมมาสภานักเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา” ศึกษาดูงานฐานสัมมาชีพ ได้แก่ ฐานมะนาว/ฐานเลี้ยงไก่/ฐานโอ่งมาติน/ฐานเลี้ยงปลา ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรร

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนศูนย์ศีกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 075302048
Email : cdd08@gmail.com
ที่อยู่ : 69 หมู่7 ตใหนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรา