ปราชญ์ชุมชน (DB-3)

# หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนที่คีย์เข้าระบบ
1 กระบี่ 665 694
2 กาญจนบุรี 1235 1235
3 ชุมพร 940 956
4 ตรัง 1330 918
5 ตราด 440 50
6 ตาก 915 58
7 นครปฐม 610 341
8 นครศรีธรรมราช 2805 1870
9 นครสวรรค์ 1780 6
10 นราธิวาส 915 916
11 บึงกาฬ 635 669
12 บุรีรัมย์ 2490 3
13 ประจวบคีรีขันธ์ 695 119
14 ปัตตานี 615 615
15 พังงา 1450 1424
16 พัทลุง 1085 1106
17 พิจิตร 1340 1340
18 พิษณุโลก 1770 1735
19 ภูเก็ต 235 179
20 ยะลา 465 364
21 ระนอง 340 340
22 ราชบุรี 975 268
23 ลำพูน 2825 10
24 สงขลา 1615 1645
25 สตูล 1195 1208
26 สมุทรสงคราม 1295 1029
27 สมุทรสาคร 325 63
28 สุพรรณบุรี 1100 952
29 สุราษฎร์ธานี 1865 1320
30 สุโขทัย 4000 3
31 อำนาจเจริญ 830 2
32 อุดรธานี 2605 142
33 เพชรบุรี 1025 479
34 เพชรบูรณ์ 2045 2144
รวม 24203