an image
an image
an image
an image

Video

 

เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์

ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

เป้าหมายคุณภาพ