ภาพกิจกรรม:

กาญจนบุรีลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ภาคกลาง

อ่านต่อ

รอยยิ้มจากการทำโคกหนองนา(1)

อ่านต่อ

รอยยิ้มจากการทำโคกหนองนา(2)

อ่านต่อ

บึงกาฬลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

อ่านต่อ

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม "โคก หนอง นา โมเดล ศพช.สระบุรี"

อ่านต่อ

อุบลราชธานี ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1

อ่านต่อ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์:

สุดฮอต!! ‘โคก หนอง นา โมเดล’คนแห่สมัครเป็นลูกจ้าง ร่วม 3 หมื่นคน

“โคก หนอง นา โมเดล” สุดฮอต คนแห่สมัครเป็นลูกจ้าง พช.ร่วม 3 หมื่นคน พุ่ง 322 % จาก 9,188 อัตรา พร้อมลงพื้นที่ 3,246 ตำบล ใน 73 จังหวัด

อ่านต่อ

ด่วน !! “เสาร์-อาทิตย์” นี้ กรมการพัฒนาชุมชนไม่หยุดงาน เปิดรับสมัครลูกจ้างนักพัฒนาฯชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนไม่หยุดงาน เปิดรับสมัครลูกจ้างนักพัฒนาฯชุมชน 9,188 อัตรา ปฏิบัติภารกิจ 73 จังหวัดขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” หลังเปิดแค่ 2 วันมีคนแห่สมัครจำนวนมาก

อ่านต่อ

สมัครด่วน !

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา ปฏิบัติภารกิจ 73 จังหวัด เสริมทัพขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” สนองนโยบายรัฐสร้างงานสร้างรายได้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มุ่งหวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมามั่นคงอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

อธิบดี พช. ปักหมุดสกลนคร ประชุม conference”

อธิบดี พช. ปักหมุดสกลนคร ประชุม conference เน้นย้ำขับเคลื่อนงานตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล พร้อมฝาก 3 ประเด็นหัวใจสำคัญให้ ขรก.พัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยมีความผาสุกอย่างมั่นคงยั่งยืน

อ่านต่อ

พช.ขอทุกจังหวัดดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

อธิบดีพช.ขอให้ทุกจังหวัด ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

อ่านต่อ

อธิบดี พช.ย้ำน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมีความสุขยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

อ่านต่อ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

หนังสือสั่งการ/เอกสารดาวน์โหลด

InfographicYoutube

ดู youtube เพิ่มเติม

Link ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบฯ

โปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”.

Read More

ศูนย์ข้อมูลโคกหนองนาโมเดล

แหล่งรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน.

Read More

กลุ่ม Facebook

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย

Read More
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สรุปโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

Read More

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free page counter