ระบบรายงานออนไลน์โคก หนอง นา โมเดลรายละเอียดคลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม:

ศพช.สระบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล "

อ่านต่อ

ขอนแก่น : กิจกรรมการเอามื้อสามัคคีร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ เช่น ฐานการทำปุ๋ยหมัก, การห่มดิน, คันนาทองคำ

อ่านต่อ

ธกส.อุบลราชธานี นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ศพช.สระบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล "

อ่านต่อ

ศพช.พิษณุโลกออกแบบและสร้างหุ่นจำลอง การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

อ่านต่อ

ศพช.ยะลา บรรยากาศการในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

อ่านต่อ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์:

พช.จับมือ 16 ภาคี 3 MOU สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.10 “สืบสาน รักษา และต่อยอด”

พช.จับมือ 16 ภาคี 3 MOU สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.10 “สืบสาน รักษา และต่อยอด” น้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสานพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมาย

อ่านต่อ

พช.อุบลฯ จัดทัพเตรียมพร้อม อบรม“โคก หนอง นา โมเดล”กระจายกำลัง 6 จุด ทั่วจังหวัด

นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 1

อ่านต่อ

นายก ปลื้ม พช.น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามภูมิสังคมต่อยอดความสำเร็จเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้สู่ชุมชน

นายก ปลื้ม พช.น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามภูมิสังคมต่อยอดความสำเร็จเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้สู่ชุมชน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เน้นย้ำรวมไทยสร้างชาติไปด้วยกัน

อ่านต่อ

เริ่มแล้วงาน “วันพ่อแห่งชาติ” กรมการพัฒนาชุมชน-สภาสตรีแห่งชาติฯเชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้”

เริ่มแล้วงาน “วันพ่อแห่งชาติ” กรมการพัฒนาชุมชน-สภาสตรีแห่งชาติฯเชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านบูธสภาสตรีฯจัดโปรฯ “พาพ่อใส่ผ้าไทย” รับรางวัลฟรีได้ทันที รีบด่วนงานมีถึง 6 ธ.ค.นี้ ณ บริเวณถนนสนามไชยตลอดเส้นทาง

อ่านต่อ

อธิบดี พช. เทิดทูนศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่

อธิบดี พช. เทิดทูนศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ นำพาประเทศให้อยู่รอดปลอดภัย นำนักพัฒนาจากทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

อ่านต่อ

อธิบดี พช. ส่งใจ-เสริมพลัง แก่ผู้เข้าอบรม ในพิธีปิดหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนฯ"

อธิบดี พช. ส่งใจ-เสริมพลัง แก่ผู้เข้าอบรม ในพิธีปิดหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ตามหลัก "บวร"

อ่านต่อ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

หนังสือสั่งการ/เอกสารดาวน์โหลด

InfographicYoutube

ดู youtube เพิ่มเติม

Link ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบฯ

โปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”.

Read More

ศูนย์ข้อมูลโคกหนองนาโมเดล

แหล่งรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน.

Read More

กลุ่ม Facebook

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย

Read More
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สรุปโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

Read More

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free page counter