News บทความที่น่าสนใจ           เพิ่มบทความ
 
 
 
  รองอธิบดี พช. เยี่ยมพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.”
Update : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ผู้อ่าน 263 คน

รองอธิบดี...
ดูรายละเอียด......

 
  "ภูมิพลังแผ่นดิน" พช. + สจล. รวมพลังภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรม “วันดินโลก64” น้อมรำลึกในหลวง ร.9 "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" สานต่อพระราชปณิธานพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
Update : 13 สิงหาคม 2564
ผู้อ่าน 215 คน

"ภูมิพลั...
ดูรายละเอียด......

 
  อธิบดี พช. กำชับทุกจังหวัด เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
Update : 3 สิงหาคม 2564
ผู้อ่าน 302 คน
อธิบดี พช. ก...
ดูรายละเอียด......
 
  ศพช.ลำปาง ร่วมแรงพุธพัฒนา เตรียมแปลงปลูกพืชสมุนไพร เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยพืชสมุนไพรไทย เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านโรค COVID-19
Update : 14 กรกฎาคม 2564
ผู้อ่าน 201 คน

...
ดูรายละเอียด......

 
  ศพช.นครนายกพาลุย ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัย Covid 19
Update : 14 กรกฎาคม 2564
ผู้อ่าน 213 คน

...
ดูรายละเอียด......

 
  ตอน บนเกาะก็ทำโคกหนองนาได้
Update : 2 กรกฎาคม 2564
ผู้อ่าน 254 คน

...
ดูรายละเอียด......

 
  ผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น ติดตามตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
Update : 24 มิถุนายน 2564
ผู้อ่าน 266 คน

...
ดูรายละเอียด......

 
  “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” พช.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รวมพลังเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ น้อมนำแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
Update : วันที่ 26 มิถุนายน 2564
ผู้อ่าน 268 คน

...
ดูรายละเอียด......

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]