ภาพกิจกรรม

ประธานชมรมแม่บ้าน พช. นำคณะทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และ ลงนามถวายพระพรพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.40 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และ ลงนามเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพรพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถานีข่าว พช.CNS รายงาน