ภาพกิจกรรม

กิจกรรมร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายแจกันดอกไม้พระพร

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และคณะแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี