สรุปรายงานข้อมูล ร้อยเอ็ด

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 309 30,695.00
กุมภาพันธ์ 211 26,282.00
มีนาคม 207 30,543.00
เมษายน 334 38,697.00
พฤษภาคม 367 56,745.00
มิถุนายน 173 18,113.00
กรกฎาคม 270 32,691.00
สิงหาคม 267 34,230.00
กันยายน 252 53,484.00
ตุลาคม 281 31,481.00
พฤศจิกายน 243 33,987.00
ธันวาคม 300 46,731.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 68,562.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 2,185.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 1,579.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 261,316.00 บาท
ของฝาก 100,037.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.นภาออยล์ 298,887.00 บาท
2 หจก.เปาการปิโตรเลียม 134,792.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ผ้าพันคอ
2. ผ้าขาวม้า
3. เเชมพูว่าน