สรุปรายงานข้อมูล ยะลา

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 379 7,832.00
กุมภาพันธ์ 213 4,723.00
มีนาคม 203 9,448.00
เมษายน 261 9,642.00
พฤษภาคม 604 106,853.00
มิถุนายน 66 3,882.00
กรกฎาคม 149 86,144.00
สิงหาคม 144 8,058.00
กันยายน 141 9,998.00
ตุลาคม 376 20,662.00
พฤศจิกายน 195 4,600.97
ธันวาคม 180 12,854.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 204,838.97 บาท
สินค้าที่ระลึก 28,968.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 3,854.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 38,035.00 บาท
ของฝาก 9,001.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.พี ที ดี ยะลา 1431 225,576.97 บาท
2 หจก.เบตงปิโตรเลียม(สาขาที่1) 59,120.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1.
2.
3.