สรุปรายงานข้อมูล ยโสธร

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 1,209 77,173.00
กุมภาพันธ์ 570 27,060.00
มีนาคม 405 18,778.00
เมษายน 443 18,087.00
พฤษภาคม 1,563 95,433.00
มิถุนายน 461 23,387.00
กรกฎาคม 598 34,780.00
สิงหาคม 358 18,465.00
กันยายน 423 28,790.00
ตุลาคม 445 35,035.00
พฤศจิกายน 1,642 45,094.00
ธันวาคม 1,661 61,414.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 67,079.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 76,618.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 24,774.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 55,195.00 บาท
ของฝาก 273,440.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 26,110.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.คำเขื่อนแก้วปิโตรเลียม 384,053.00 บาท
2 บจ.เค ซี ยโสธร 139,163.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. เซรั่มบำรุงผมนวพรใหญ่
2. แชมพูโปรตีนใหม+มะกรูด
3.