สรุปรายงานข้อมูล แม่ฮ่องสอน

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 103 14,825.00
กุมภาพันธ์ 84 7,620.00
มีนาคม 56 6,912.00
เมษายน 98 13,517.00
พฤษภาคม 136 12,590.00
มิถุนายน 73 7,992.00
กรกฎาคม 117 6,950.00
สิงหาคม 125 14,015.00
กันยายน 107 11,985.00
ตุลาคม 115 15,720.00
พฤศจิกายน 86 13,711.00
ธันวาคม 135 16,475.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 132,632.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 3,455.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 650.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 4,440.00 บาท
ของฝาก 1,135.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง 142,312.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ขนมงาดำรสทิพย์
2. ขนมงาขาวรสทิพย์
3. ขนมงาม้อน