สรุปรายงานข้อมูล เพชรบูรณ์

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 735 44,078.00
กุมภาพันธ์ 377 16,312.00
มีนาคม 746 23,476.00
เมษายน 425 43,538.00
พฤษภาคม 772 106,553.00
มิถุนายน 396 18,810.00
กรกฎาคม 232 12,212.00
สิงหาคม 292 82,571.00
กันยายน 298 11,932.00
ตุลาคม 672 21,187.00
พฤศจิกายน 336 34,989.00
ธันวาคม 783 38,486.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 235,612.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 13,080.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 600.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 153,866.00 บาท
ของฝาก 4,966.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 46,020.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. อาหาร
2. ของใช่้ส่วนตัว
3. ของฝาก