สรุปรายงานข้อมูล เพชรบุรี

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 581 35,590.00
กุมภาพันธ์ 383 19,610.00
มีนาคม 423 22,982.00
เมษายน 2,496 59,557.00
พฤษภาคม 1,412 341,524.00
มิถุนายน 746 49,850.00
กรกฎาคม 554 88,832.00
สิงหาคม 5,131 485,255.00
กันยายน 461 44,903.00
ตุลาคม 273 46,417.00
พฤศจิกายน 838 18,689.00
ธันวาคม 541 10,797.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 1,128,266.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 11,353.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 12,796.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 55,185.00 บาท
ของฝาก 10,098.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 6,308.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.เพชรบุรีล้ำยุค 670,989.00 บาท
2 หจก.อุไรรัตน์ชะอำปิโตรเลียม 553,017.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ข้าวตังหมูหยองถุงใส สุคันธา
2. สบู่ดอกเกลือ
3. น้ำมันเขียวจันกระพ้อ