สรุปรายงานข้อมูล พระนครศรีอยุธยา

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 527 41,783.00
กุมภาพันธ์ 438 35,516.00
มีนาคม 394 193,545.00
เมษายน 378 38,119.00
พฤษภาคม 547 63,158.00
มิถุนายน 357 30,163.00
กรกฎาคม 661 72,650.00
สิงหาคม 629 47,970.00
กันยายน 483 39,171.00
ตุลาคม 435 35,195.00
พฤศจิกายน 524 35,901.00
ธันวาคม 784 41,545.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 237,456.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 38,630.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 221,265.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 132,942.00 บาท
ของฝาก 57,754.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 11,280.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 สน.ปตท. สาขาบางปะอิน 297,326.00 บาท
2 บจ.พีเพิ่ล เพาเวอร์ ออยล์ 402,001.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. กางเกง
2. ตะกร้าล้างปลา
3. ขนุนทอด