สรุปรายงานข้อมูล ปราจีนบุรี

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 804 104,564.00
กุมภาพันธ์ 999 62,699.00
มีนาคม 947 63,299.00
เมษายน 837 86,552.00
พฤษภาคม 386 44,936.00
มิถุนายน 553 48,228.00
กรกฎาคม 586 58,928.00
สิงหาคม 447 58,309.00
กันยายน 562 68,727.00
ตุลาคม 525 71,820.00
พฤศจิกายน 546 87,035.00
ธันวาคม 285 59,955.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 291,604.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 90.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 473,759.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 22,518.00 บาท
ของฝาก 1,005.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 108,939.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.อัครเศรษฐิ์ ปิโตรเลียม 680,702.00 บาท
2 บจ.ศุภผลออยล์ 217,213.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. น้ำลูกยอชาลีเฮิร์ป
2. ชาดาวอินคา
3. ขอเกี่ยว